امروز پنج شنبه 9 بهمن 1393   برابر با  :    29/1/2015  میلادی    
 
 
 
  
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام

مدیران برتر تجارت ترقی
هزینه هایی که منجر به درآمد می شود و ما نمی دانیم چیست؟
درآمدهایی که منجر به هزینه و خسارت می شود کدام است؟
چگونه از فنون حرفه ای مذاکره و تکنیک های متقاعد سازی استفاده کنیم؟

بزودی آموزش های مجازی مدیران برتر تجارت ترقی آماده می شود